Naš program

Program Korak po korak je sustavni pristup poučavanju djece od šest mjeseci do desete godine života, a temelji se na znanstvenim spoznajama o optimalnim oblicima učenja i poučavanja u dječjoj dobi. Polazeći od općih razvojnih karakteristika djece određene dobne skupine i djetetovih individualnih osobina, određuju se individualni ciljevi napretka svakog djeteta koji se ostvaruju kroz primjereno osmišljene aktivnosti, metode poučavanja te kontinuiranog praćenja napretka i postignuća djece. Pristup je zasnovan na poticanju djeteta da samo riješi problem (individualizacija), da samostalno bira aktivnost (pažljivim planiranjem prostora djeca se potiču na istraživanje i učenje), te na rad s roditeljima kao primarnim odgojiteljima, pri čemu se potiče njihovo  uključivanje u program.   Ciljevi programa su: prihvaćanje i lakše prilagođavanje promjenama, samostalnost, inicijativa i...